Οδηγίες υπαναχώρησης

Οι καταναλωτές (άρθρο 13 του γερμ. ΑΚ) έχουν αναφορικά με το ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Δικαίωμα υπαναχώρησης καταναλωτών

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να κατονομάσετε τους λόγους.

Η προθεσμία υπαναχώρησης ανέρχεται σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που εσείς ή ένας από εσάς κατονομαζόμενος τρίτος, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, είχατε στην κατοχή σας ή είχε στην κατοχή του το τελευταίο εμπόρευμα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να μας ενημερώσετε (AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Βερολίνο, Deutschland, Φαξ: +49 30 208 478 250, ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]) μέσω μίας σαφούς δήλωσης (π.χ. με ταχυδρομική αποστολή επιστολής, φαξ ή e-mail) σχετικά με την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε για αυτό να χρησιμοποιήσετε το επισυναπτόμενο έντυπο υπαναχώρησης το οποίο όμως δεν είναι συμπληρωμένο εκ των προτέρων.

Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης αρκεί να αποστείλετε την ειδοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν την παρέλευση της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Αν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση πρέπει να σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση των επιπρόσθετων εξόδων τα οποία προκύπτουν από το ότι επιλέξατε ένα άλλου είδους παράδοση από την οικονομική βασική παράδοση που προσφέρουμε εμείς), άμεσα και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα παραλαβής της ειδοποίησής σας σχετικά με την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιούμε το ίδιο νόμισμα που χρησιμοποιήσατε κατά την αρχική συναλλαγή εκτός και αν συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δε θα επιβαρυνθείτε με τέλη εξαιτίας αυτής της επιστροφής χρημάτων.

Για εμπορεύματα τα οποία μπορούν να αποσταλούν κανονικά με το ταχυδρομείο, ισχύει:

Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να λάβουμε πίσω τα εμπορεύματα ή μέχρι να καταθέσετε αποδεικτικό ότι αποστείλατε τα εμπορεύματα, ανάλογα με το τι προκύψει νωρίτερα χρονικά.

Θα πρέπει να αποστείλετε ή να παραδώσετε τα εμπορεύματα άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων ημερών το αργότερο από την ημέρα που μας ειδοποιήσατε σχετικά με την υπαναχώρηση από αυτή τη σύμβαση στην ακόλουθη διεύθυνση: AUTODOC AG (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132, 12681 Berlin, Deutschland.

Η προθεσμία τηρείται αν αποστείλετε τα εμπορεύματα δεκατέσσερις ημέρες πριν από την παρέλευση της προθεσμίας. Τα άμεσα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των εμπορευμάτων βαρύνουν εσάς.

Για εμπορεύματα τα οποία δε μπορούν να αποσταλούν κανονικά με το ταχυδρομείο (π.χ. ανταλλακτικά τα οποία δε μπορούν να συσκευαστούν σε πακέτο), ισχύει:

Πρέπει να πληρώσετε μόνο για πιθανή απώλεια αξίας των αγαθών, εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται σε χειρισμό που δεν είναι απαραίτητος για την εξέταση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Για προϊόντα με πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας μεταφοράς (μπαταρίες):
Όταν λαμβάνετε ένα προϊόν που περιλαμβάνει μια ειδική ειδοποίηση που σας συμβουλεύει να διατηρήσετε το υλικό συσκευασίας σε περίπτωση επιστροφής, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες:
- διατηρήστε τα πώματα στεγανοποίησης που χρησιμοποιούνται για το σφράγισμα των οπών και για την αποφυγή διαρροής υγρού μπαταρίας,
- κρατήστε τα υλικά συσκευασίας που προστατεύουν το περίβλημα της μπαταρίας από βλάβες,
- σημειώστε στο κουτί το προειδοποποιητικό μήνυμα ότι περιέχει επικίνδυνο υλικό.

Εάν το δέμα σας από AUTODOC ήταν κατεστραμμένο, χρησιμοποιήστε νέα υλικά συσκευασίας για να μας αποστείλετε το προϊόν.
Δεδομένου ότι το δέμα περιέχει επικίνδυνο υλικό, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα ανθεκτικό και με αντοχή στους κραδασμούς κιβώτιο αποστολής. Ασφαλίστε το αντικείμενο ώστε να μην κινείται, εντός της εξωτερικής συσκευασίας και να μην ενεργοποιηθεί κατα λάθος. Τοποθετήστε το αντικείμενο σε όρθια θέση στο κιβώτιο αποστολής και βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να κινείται ελεύθερα. Χρησιμοποιήστε υλικά πλήρωσης, όπως το υλικό πλήρωσης που παρέχεται από το AUTODOC ή κάποια εφημερίδα για να γεμίσετε οποιοδήποτε κενό χώρο μεταξύ του κιβωτίου αποστολής και του αντικειμένου.

Τα κατεστραμμένα επικίνδυνα υλικά, όπως οι διαρροές μπαταριών, δεν επιστρέφονται και πρέπει να καταστρέφονται σε εξειδικευμένη εγκατάσταση ανακύκλωσης.

– Τέλος των οδηγιών υπαναχώρησης –

Πρότυπο φόρμας υπαναχώρησης

(Αν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση τότε παρακαλείστε να συμπληρώσετε την παρούσα φόρμα και να μας τη στείλετε.)

- Προς AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Βερολίνο, Deutschland, Φαξ: +49 30 208 478 250, e-mail: [email protected]
- Δια της παρούσας υπαναχωρώ/ούμε (*) από τη συναφθείσα από εμένα/εμάς (*) σύμβαση αγοραπωλησία σχετικά με τα επόμενα εμπορεύματα(*)/την παροχή των εξής υπηρεσιών (*)
- Παραγγελία στις (*)/παραλαβή στις (*)
- Όνομα του/των καταναλωτή/ών
- Διεύθυνση του/των καταναλωτή/ών
- Υπογραφή του/των καταναλωτή/ών (μόνο με ειδοποίηση έγγραφη)
- Ημερομηνία
________
(*) Διαγράφετε το μη ισχύον.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Υπάρχουν νομικές εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 312g του γερμ. ΑΚ), για τις οποίες επιφυλασσόμαστε να επικαλεστούμε τους ακόλουθους κανόνες: Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε περίπτωση συμβολαίων για την παράδοση προϊόντων, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και για την κατασκευή των οποίων είναι σημαντική μία ατομική επιλογή ή καθορισμός από τον καταναλωτή ή τα οποία έχουν προσαρμοστεί σαφώς στις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται σε περίπτωση παράδοσης εμπορευμάτων όταν αυτά μετά την παράδοση λόγω της σύστασής τους αναμίχθηκαν χωρίς να μπορούν να διαχωριστούν με άλλα αγαθά.

Περαιτέρω επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 357 παρ. 7 στοιχείο 1 του γερμ. ΑΚ θα πρέπει να μας αποζημιώσετε για την απώλεια αξίας, η οποία οφείλεται στο χειρισμό των εμπορευμάτων που δεν ήταν απαραίτητος για τον έλεγχο της σύστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας τω εμπορευμάτων. Στη νομολογία αποφασίστηκε επίσης ότι η εγκατάσταση εξαρτημάτων αυτοκινήτων «δεν είναι απαραίτητη».

Motordoctor.gr - Hotline und Support.Motordoctor.gr - Hotline und Support.
Λίστα επιθυμιών 0 Μητρώο
0
ΕΙΔΗ
#
0
Το καλάθι σας είναι άδειο